Darbinieki

Šodien VOTUM+ komandā darbojas namu pārziņi, inženieri, ekonomisti, grāmatveži, juristi, kā arī inženiertehnisko tīklu uzturēšanas speciālisti. Vadības līmeņa darbiniekiem ir augstākā izglītība un iepriekšēja profesionālā darba pieredze.

SIA “VOTUM+” nodrošina darbiniekiem regulāro kvalifikācijas paaugstināšanu, dalību semināros, apmācībās. Investīcijas visu mūsu darbinieku zināšanās un attīstībā palīdz viņiem kļūt par daļu no pašiem labākajiem savā darbības jomā.