Pakalpojumi

Kompānija VOTUM+ sniedz pilnu pakalpojumu klāstu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Mēs aktīvi sekojam izmaiņām nozarē un nodrošinām efektīvus risinājumus, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem optimālākās metodes mājas pārvaldīšanā.

Vispieprasītākā sadarbības forma ir abonēšanas pakalpojums, kas nozīmē fiksētu mēneša maksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šāda sadarbība ļauj nepārtraukti veiksmīgi nodrošināt ēkas tehnisko un finanšu pārvaldību, tekošo un kapitālo remontdarbu veikšanu.

Mēs piedāvājam pilnu tehnisku un finanšu daudzdzīvokļu, denacionalizētu māju un komerciālo objektu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

 • Mājas pieguļošā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārā kopšana
 • Teritorijas labiekārtošana
 • Dārznieka pakalpojumi
 • Logu un fasāžu mazgāšana
 • Deratizācija un dezinsekcija
 • Visu inženiersistēmu, tai skaitā apkures sistēma, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektroapgāde, diennakts avārijas apkalpošana
 • Mājas konstrukciju, inženiersistēmu un aprīkojumu apkalpošana, kā arī to remonts
 • Remontdarbu plānu sastādīšana un remontdarbu tāmju analīze
 • Remontdarbu organizācija un kontrole
 • Finanšu uzskaites organizācija
 • Ikmēneša iedzīvotāju rēķinu sagatavošana
 • Norēķinu administrēšana ar pakalpojumu sniedzējiem
 • Mājas lietas vešana
 • Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, māju un dzīvokļu īpašnieku interešu aizstāvēšana valsts, pašvaldību un tiesu iestādēs
 • Parādu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem piedziņa, tai skaitā klientu pārstāvība tiesu iestādēs
 • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana un rīkošana (ne retāk kā 1 reizi gadā)
 • Ikgadēju ieņēmumu-izdevumu tāmju sastādīšana (mājas budžets)
 • Ikgadēja detalizēta atskaite iedzīvotājiem par naudas līdzekļu plūsmu
 • Īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana