Dzīvokļu īpašniekiem

SADARBĪBAS MODELIS

Dzīvokļu īpašnieku kopība slēdz pilnvarojuma līgumu ar VOTUM+

(VOTUM+ nodrošina pilnu mājas apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu)

Votum logo.png

Dzīvokļu īpašnieki

Pārvaldnieks VOTUM+

PAKALPOJUMI

UZKOPŠANA

TEHNISKĀ UZTURĒŠANA

REMONTDARBI

PĀRVALDĪŠANA

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

FINANŠU UZSKAITE

KĀ VEIDOJAS APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

Apsaimniekošanas maksa veidojas no 6 augstāk minētajām pakalpojumu grupām. Katrai mājai ir savas individuālās vajadzībās un tehniskās īpatnības, tāpēc apsaimniekošanas maksa ir ļoti individuāla un katrai mājai tiek aprēķināta individuāli.

 

PIEMĒRI, KAS PASKAIDRO, KĀPĒC VEIDOJAS ATŠĶIRĪGA APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA.

Siuāciju apraksti

Mājās "A" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija un koplietošanas telpas tiktu uzkoptas katru dienu. Mājai "A" ir liels pagalms ar izbūvētu autostāvvietu un sava zaļā zona ar bērnu laukumu, mājas teritorijā atrodas vairākas ietves.

Mājas "B" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija tiktu uzkopta katru dienu, taču koplietošanas telpas tikai 2 reizes nedēļā. Mājai "B" nav savas autostāvvietas un ir neliela zaļā zona, mājas teritorijā atrodas neliela ietve.

SKAIDROJUMS

Mājā "A" uzkopšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "B", jo būs nepieciešams lielāks laika (sētnieka vai apkopēja darba laiks) un resursu patēriņš (papildus tehnika, uzkopšanas līdzekļi), lai uzkoptu Mājas "A" teritoriju un koplietošanas telpas.

Siuāciju apraksti

Mājā "A" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir apmierinošā stāvoklī. 

Mājā "B" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir sliktā stāvoklī.

SKAIDROJUMS

Mājā "B" tehniskās uzturēšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "A", jo būs nepieciešami papildus resursi, lai uzturētu inženiersistēmas, kas ir sliktā stāvoklī , tāpat palielināsies avārijas dienesta izsaukumu skaits.

KĀ NOTIEK PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. MĀJAS PĀRSTĀVIS IZRĀDA VĒLMI SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU, AIZPILDOT ANKETU 

2. MŪSU PĀRSTĀVIS SAZINĀS AR MĀJAS PĀRSTĀVI, LAI NOSKAIDROTU DETAĻAS

3. JA NEPIECIEŠAMS, ABAS PUSES VIENOJAS PAR VIZIĪTI

4. MŪSU PĀRSTĀVIS NOSŪTU PIEDĀVĀJUMU MĀJAS PĀRSTĀVIM VAI DOTAS TO PREZENTĒT UZ MĀJAS ĪPAŠNIEKU SAPULCI

 Tālrunis: +371 67228540

© 2020 Visas tiesības aizsargātas.

Adrese: Cēsu iela 31 k-1, 5. stāvs, Rīga